Profil Lazimu Modern

  • Post category:KABAR

Apa itu LAZISMU Modern?

Lazis Modern adalah lembaga Zakat, Infak dan Sedekah tingkat Nasional yang berkhidmad dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya yang didirikan oleh Pimpinan Pondok Modern Muhammadiyah Paciran


Landasan Yuridis didirikan Lazismu adalah

  • UU No 23Tahun 2011 Tentang Zakat
  • PP no 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU pengelolaan Zakat.
  • KMA no 333 tahun 2015 Tentang pedoman pemberian ijin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
  • SK Pimpinan Pondok Modern Muhammadiyah Paciran
  • LAZIS Modern merupakan gerakan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang amanah, profesional, transparan, dan produktif sesuai dengan syariat Islam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat

TAGLINE LAZISMU

” Memberi untuk Ummat “

Dengan semangat memberi dan berbagi, kita bisa menjadi faktor penting dalam setiap perubahan melalui kebaikan yang kita tanam, sekecil apapun.


VISI LAZIS Modern
“ Menjadi Lembaga Zakat Terpercaya & Amanah” 

Lambang LAZIS Modern
adalah tulisan Lazis Modern dan gambar delapan butir padi yang tersusun melingkar, satu butir padi mengarah ke atas sebagai simbol Tauhid juga sebagai simbol Shadaqah terbaik yang akan tumbuh menjadi tujuh butir(digambarkan dengan tujuh butir padi lainnya yang saling terkait). Delapanbutir padi juga memiliki makna memberi manfaat delapan arah mata angin atauseluruh penjuru dunia (rahmatan lil ‘alamin)


Sekretariat LAZIS Modern :
Jl. Pondok RT. 04/05 Paciran, Lamongan, Jawa Timur