APEL MASUK PERTAMA SEKOLAH

  • Post category:MAKLUMAT

Apa yang kalian lakukan pada hari pertama masuk sekolah??
Komen dan tag temen kamu yang pertama kamu kenal disekolah ya.. #masukpertamasekolah #masuksekolah #ayosekolah #sekolah #haripertama #pondok #Modernpaciran#Muhammadiyah#depdiknas#2019#pesantren#mondok#ayomondok#teman#sahabat#guru#paciran#lamongan#pantura

Leave a Reply