Hafal Al Qur’an 30 Juz

Alhamdulillah, Wafa kelas X IPA.1 MA Muhammadiyah 02 Pondok Modern Paciran telah menjadi siswi berprestasi dengan hafal al Qur’an 30 Juz pada Dauroh Tahfidz Nasional yang diadakan oleh Ittihad al Ma’ahid Li al Muhammadiyah (ITMAM) selama 2 bulan mulai 1 Pebruari s.d 30 Maret 2021 di Tawangmangu Jawa

Leave a Reply